Historie

Mnoho století Sat Nam Rasayan platilo za tajnou techniku. Bylo předáváno z mistra na žáka, přičemž bylo toto privilegium vyhrazeno jen několika málo pokročilým žákům. Praktikující byli uctíváni jako vynikající léčitelé a učení samo bylo pokládáno za jedno z nejvyšších umění jógy.

V pověření Yogi Bhajana ho veřejně vyučuje od roku 1989 Guru Dev Singh původem z Mexika, jeden z nejlepších léčitelů v Evropě a Americe. Guru Dev Singh Ph.D. platí za žijícího mistra této tradice. V roce 1989 přišel do Evropy a začal na přání svého učitele toto umění učit. Univerzita v Colombu mu propůjčila čestný doktorát za úspěchy v komplementární medicíně.

Sat Nam Rasayan pracuje na subtilní úrovni skrze projektivní meditativní mysl. Umožňuje léčiteli přístup k pěti elementům (země, voda, oheň, vzduch a éter) a pránickému tělu a jejich vyrovnání.

Proces zahrnuje udržení neutrálního, kontemplativního stavu bdělé pozornosti, uvědomování si všech vjemů a změnu nebo rozpuštění rezistencí. Rezistencemi může být odvádění pozornosti, rozlišování vjemů, předsudky, limity.