1. stupeň 2018

Další ročník výcviku Sat Nam Rasayan bude zahájen v lednu 2018 a bude probíhat v těchto termínech:

27.1. 2018.  Guru Jiwan Kaur (Řím)

24.3. 2018.  Simran Kaur (Bologna)

5.5. 2018.  Kathrine Ohnsorge (Verona)

26.5. 2018.   Guru Jiwan Kaur (Řím)

23.6. 2018.    Simran Kaur (Bologna)

1.9. 2018.      Kathrine Ohnsorge (Verona)

13.10. 2018.  Simran Kaur (Bologna)

10.11. 2018.  Simran Kaur (Bologna)

Včasná registrace do 1.12.2017: 17.600,- Kč

Nevratnou zálohu ve výši 2 000 Kč uhraďte prosím zároveň s posláním přihlášky, nejpozději do 1. 12. 2017. Kurzovné ve výši 17.600,- Kč (15.600 Kč při zaplacené záloze) uhraďte prosím nejpozději do 5. 1. 2018.

Registrace po 1. 12. 2017:  18.500 Kč

Uhraďte nejpozději do zahájení kurzu, tedy do 27. 1. 2018. Kurzovné je splatné na účet nebo v hotovosti.

V případě úhrady kurzovného ve splátkách platí následující termíny:

  1. Splátka 6.500 Kč   5. 1. 2018
  2. Splátka 6.500 Kč   21. 4. 2018
  3. Splátka 6.500 Kč   23. 6. 2018

Jako variabilní symbol uveďte datum narození (ve formátu RRRRMMDD) a do poznámky uveďte své jméno.