1. stupeň 2020-21

2020

září 5.9. – Simran Kaur
říjen 10. 10. – Kathrin

2021

květen 29. 5. – Kathrin  

červenec 10. 7. Simran Kaur                                                                             

září 4.9. Kathrin

říjen 30.10.  Guru Jiwan Kaur 

listopad 20.11. Simran Kaur

 

2022

únor 26.-27. 2.   (oba dny)

březen 19.-20. 3. Guru Jiwan Kaur

duben 30.4. – 1.5. Kathrin Ohnsorge

 • 12 dní se zahraničními učiteli (víkendy v Praze)
 • 10 cvičebních večerů ve skupině

Kde: Centrum kundaliní jógy, Jindřišská 10, Praha 1

Včasná registrace do 1.7. 2020: 27.700,- Kč

Pro přihlášení si prosím vyžádejte přihlášku. Nevratnou zálohu ve výši 5 000 Kč uhraďte prosím zároveň s posláním přihlášky, nejpozději do 1. 7. 2020. Kurzovné ve výši 27. 700,- Kč (22.700 Kč při zaplacené záloze) uhraďte prosím nejpozději do 30. 8. 2020.

Registrace po 1. 7. 2020:  28.700 Kč

Uhraďte nejpozději do zahájení kurzu, tedy do 30. 8. 2020. Kurzovné je splatné na účet nebo v hotovosti.

V případě úhrady kurzovného ve splátkách platí následující částky a termíny:

 1. Splátka 7.500 Kč   1. 8. 2020
 2. Splátka 7.500 Kč   1. 11. 2020
 3. Splátka 7.500 Kč   1. 2. 2021
 4. Splátka 7.500 Kč.  1. 5. 2021                                                                                                         Jako variabilní symbol uveďte datum narození (ve formátu RRRRMMDD) a do poznámky uveďte své jméno.

Možnost pracovní výměny: tlumočení z angličtiny nebo italštiny

Podmínky úspěšného absolvování a získání certifikátu (certifikát je zahrnut v ceně):

 • nulová absence
 • případné absence z vážných důvodů je třeba nahradit v dalším běhu
 • získání certifikátu je podmínkou pro pokračování v II. stupni

Účastnické a stornovací podmínky:

 1. Každý účastník se účastní výcviku na svou zodpovědnost.
 2. Organizátor kurzu není odpovědný za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
 3. V případě zranění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
 4. Rozhodne-li se účastník zrušit účast před 1. 7. 2020, bude mu zaplacená částka vrácena kromě nevratné zálohy (manipulační poplatek) ve výši 5000 Kč. Zruší-li účast po 1. 7. 2020 před zahájením kurzu, bude mu ze zaplacené částky vráceno 75%. Zruší-li svou účast po 1.8., bude mu ze zaplacené částky vráceno 60 %. Rozhodne-li se účastník ukončit účast na výcviku během jeho průběhu, zaplacené kurzovné nebude vráceno. V případě úhrady ve formě splátek je splátka po zaplacení již nevratná.