1. stupeň 2019

Struktura výcviku:

  • 12 dní se zahraničními učiteli (víkendy v Praze)
  • 10 cvičebních večerů ve skupině

březen 9.3. 2019   Simran Kaur

duben 6.4.              Kathrin Ohnsorge

květen 4.5.              Guru Jiwan Kaur

červen 8.6.              Simran Kaur

červenec 6.7.          Kathrin Ohnsorge

září 28.9.                  Simran Kaur

říjen 26.10.             Guru Jiwan Kaur

listopad 23.11.        Kathrin Ohnsorge

leden 11-12.1. 2020     Guru Jiwan Kaur (oba dva dny)

únor   15.-16.2.           Simran Kaur (oba dva dny)

Kde: Centrum kundaliní jógy, Jindřišská 10, Praha 1

Včasná registrace do 1.1. 2019: 26. 400,- Kč

Nevratnou zálohu ve výši 5 000 Kč uhraďte prosím zároveň s posláním přihlášky, nejpozději do 1. 1. 2019. Kurzovné ve výši 26. 400,- Kč (21.400 Kč při zaplacené záloze) uhraďte prosím nejpozději do 30. 1. 2018.

Registrace po 1. 1. 2019:  27.750 Kč

Uhraďte nejpozději do zahájení kurzu, tedy do 1. 3. 2019. Kurzovné je splatné na účet nebo v hotovosti.

V případě úhrady kurzovného ve splátkách platí následující částky a termíny:

  1. Splátka 7.500 Kč   1. 1. 2019
  2. Splátka 7.500 Kč   25. 5. 2019
  3. Splátka 7.500 Kč   15. 9. 2019
  4. Splátka 7.500 Kč.  25.11. 2019.                                                                                                         Jako variabilní symbol uveďte datum narození (ve formátu RRRRMMDD) a do poznámky uveďte své jméno.

Podmínky úspěšného absolvování a získání certifikátu:

  • nulová absence
  • případné absence z vážných důvodů je třeba nahradit v dalším běhu
  • získání certifikátu je podmínkou pro pokračování v II. stupni
  • platba 50 EUR (certifikát vystavuje Škola SNR Itálie)