SAT NAM RASAYAN POHLEDEM TERAPEUTA

Mé setkání se SAT NAM RASAYAN od základu změnilo můj mnohaletý přístup k terapiím, které provádím, a zároveň i ke klientům. Profesionálně se věnuji práci v oblasti regenerace těla od roku 1992 a za tu dobu jsem se naučila množství různých technik i jejich vzájemné propojování. Vždy pro mě bylo důležité respektovat klienta jako individualitu, tzn. najít pro něho ten nejvhodnější způsob práce, případně nejvhodnější kombinaci technik…

V posledních letech jsem začala mít pocit, že hledám metodu, která zahrne jak regeneraci, tak léčení pomocí sebepoznání, a zároveň nám umožní realizovat toto poznání tak, abychom si uvědomili, že všechny naše vnitřní procesy jsou jenom výrazem našich vztahů k daným věcem. Hledala jsem, prosila, abych mohla najít cestu, která půjde tímto směrem, a jak se správně říká, kdo hledá, ten najde. Zatím jsem na začátku, protože vím a život mně to nesčetněkrát ukázal, že pořád jsme na začátku naší cesty a bylo by velice troufalé říkat, že už něco známe a umíme. Pokusím se teď najít slova, abych se mohla alespoň částečně vyjádřit k něčemu, co mohu jenom velice jednoduše nazvat SAT NAM RASAYAN – MEDITACE TICHA A UVĚDOMĚNÍ SI PLNOSTI V PRÁZDNOTĚ A PRÁZDNOTY V PLNOSTI.

Velice jasně si pamatuji mé první setkání s touto metodou, kdy mě prostoupila obrovská radost a nádherný vnitřní pocit, že to je pravé, co hledám. Sat Nam Rasayan slouží k aktivaci sebeléčebných a samoregulačních sil každého z nás, to znamená, že může dojít k hlubokému uzdravení na všech úrovních lidské existence. Na první pohled se zdá, že při samotné práci se nic neděje a přitom se děje toho tolik, že se skutečně velice těžko hledají slova. Jako terapeut se snažím udělat pro klienta maximální pohodlí, přivedu ho do klidu, snažím se mu vysvětlit, aby nic neočekával, aby jen byl tady a teď. Zároveň se já jako terapeut snažím vstoupit do vnitřního ticha a docílit klid na všech svých úrovních. Pak jednoduše přiložím ruku na klienta a nechávám toto ticho a klid navzájem v hlubokém stavu meditace propojit do momentu, kdy nerozlišuji, kde jsem já a kde klient…

Princip léčení v tradici SAT NAM RASAYAN říká, že pokud má klient bolest nebo nerovnováhu, pak jsem já tou bolestí a tou nerovnováhou. Pokud vyřeším tuto nerovnováhu a bolest v sobě, bude stejný proces probíhat i v těch druhých. Při této práci si velice jasně uvědomujeme, že neexistuje „já“ a „ty“, ale že jsme všichni ve všem. Je to jenom otázka navození vzájemného vztahu mezi „já“ a „ty“. Je potřeba si uvědomit, že cokoliv se stane u mě, dotkne se i klienta. Můžeme tedy vnímat a vyvažovat velice jemné vnitřní procesy a vztahy a nedělat zdánlivě nic, jenom je přijmout, nehodnotit a nechat rozplynout. Je to velice neobvyklé pro terapeuta, který se snaží klientovi pomoci například zmáčknutím akupresurního bodu, stimulací meridiánových drah, porovnáním obratlů a dalšími technikami. Zde dostáváme šanci vymanit se ze zablokovaného způsobu myšlení. V okamžiku, kdy ucítíme nerovnováhu, se v meditačním stavu neuvěřitelně zesílí naše intuice, která je silnější než myšlenka, a dostaneme možnost změnit tuto situaci tak, aby se přenesla tato myšlenka do reality.

SAT NAM RASAYAN pomáhá najít různá omezení v těle, mysli a v emocích. Víme, že právě tato omezení jsou dříve nebo později příčinami nemoci. Doba, ve které žijeme je hektická, stresující a vyčerpávající. Je těžké zůstat vyrovnaný a přichází nerovnováha, nemoc. V tom momentě začínáme hledat terapie, systémy, učení, učitele… A můžeme najít SAT NAM RASAYAN a objevíme SHUNIYU – TICHO… a pohneme vesmírem, spojíme se s ním. Zdá se to nedosažitelné a máme pocit, že je to umožněno jenom jogínským mistrům a máme pocit, že nám se to nemůže stát – objevit to zázračné ticho, ten zázračný bod, kdy vnímáme všechno a nic, kdy jsme zároveň v prázdnotě i v plnosti… Ale je to možné… Sama jsem to zažila díky SAT NAM RASAYAN.

SAT NAM RASAYAN používá k léčení a relaxaci pouze vědomí… Zdá se to nemožné v době, kdy máme spoustu nástrojů a technik. Jádro této práce je zatím pro mě ta nejsilnější energie, kterou jsem poznala, je to ta úžasná chuť a síla tohoto léčivého TICHA, které je ve mně, i když je vedle mne sebevětší hluk. Pomocí SAT NAM RASAYAN objevuji hluboký meditativní stav a vím, že jsem na začátku a učím se, jak žít svůj život s jasností a intuicí, překonat obavy a nejistoty a pochybnosti o sobě, o mé osobní cestě i o cestě terapeuta. Spoléhám na svoji intuici, která mi říká, že cesta, po které můžu díky SAT NAM RASAYAN jít, je dobrá. Ticho v nikdy nekončící zkušenosti.

V Brně 18. června 2015

Ingrid Šimková