Sat Nam Rasayan pro poslední fázi života

Workshop s Kathrin Ohnsorge

12. – 13. 1. 2019

9.00-17:00

Centrum kundaliní jógy, Jindřišská 10, Praha 1

“Když někdo neví, jak zemřít a neví, kde  je milost a jak naložit s tímto posledním okamžikem, co je pak smyslem života?” Yogi Bhajan

Na workshopu budeme zkoumat poslední fázi života přístupem Sat Nam Rasayan: jak doprovázet umírajícího, zmírnit utrpení, poskytnout uvolnění. Budeme se učit být ve vědomé přítomnosti pro ostatní nebo pro sebe v tomto specifickém a často těžkém období.

Doprovázení umírajícího vyžaduje otevřenost, zdržení se hodnocení a předsudků; vyžaduje také bdělou pozornost a citlivost k potřebám a prožitkům spojeným s umíráním, především v období, kdy přímá komunikace přestává být možná.

Pomocí Sat Nam Rasayan lze během této fáze života zmírnit stres a co nejvíce uvolnit umírající osobu, aby mohla projít tímto procesem podle svého přání vědomě.

V sobotu se budeme zabývat tím, jak doprovázet umírajícího, jak zmírnit utrpení a zvýšit uvolnění pomocí meditativního přístupu Sat Nam Rasayan., a to pomocí citlivosti, všímavosti a vnitřního ticha.

V neděli využijeme Sat Nam Rasayan k tomu, abychom zkoumali, jak projít procesem umírání jogínským způsobem. Jak pociťujeme sami sebe v procesu, kdy se začínají rozpouštět elementy, kdy mizí náš obvyklý způsob sebevnímání?

Workshop je otevřený pro všechny zájemce a nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Workshop je tlumočen do češtiny.

“Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je usnadnit cestu, dát dotyčnému v tomto okamžiku prostě najevo, že jste s ním a vaše modlitby jsou s ním… v tomto bodě přechodu, kdy se vzdáváme prostoru, čas přestává existovat.Yogi Bhajan

přihlášení early bird do 10.12. 2018:     4 100,- Kč (1 den 2 200,- Kč)

přihlášení po 10.12.2018:                        4 700,- Kč  (1 den 2 500,- Kč)

přihlášky: hanka@lehkostbyti.eunebo 605 233 584

 

Kathrin Ohnsorge, PhD

Kathrin praktikuje Sat Nam Rasayan již více než dvacet let a je lektorkou výcviků Sat Nam Rasayan a kundaliní jógy v Evropě. Věnuje se především Sat Nam Rasayan při doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících. Podílí se na vzdělávacích programech pro zdravotníky a je spoluautorkou několika knih na toto téma.